Pomáháme rodinám financovat vysněné domy od roku 2006

Podmínky použití

Vítejte www.expertmortgage.biz, dceřiná společnost webové stránky Biz Inc. vlastní a provozuje Mariusz Falkiewicz. Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. poskytuje použití této webové stránky, s výhradou následujících podmínek, a vaše používání této webové stránky představuje souhlas s těmito podmínkami. Přečtěte si je prosím pozorně.

PRIVÁTNÍ
Přečtěte si prosím naše Ochrana osobních údajů, který také určuje použití / návštěva této webové stránky.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Při návštěvě www.expertmortgage.biz nebo posílat e-maily s námi, komunikujete s Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. elektronicky, a souhlasíte přijímat sdělení od Mariusze Falkiewicz a Biz Inc. elektronicky. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo vyvěšením oznámení na tomto webu. Souhlasíte s tím, že všechny dohody, Oznámení, zveřejnění a další komunikace, které poskytujeme na vás elektronicky uspokojit žádné právní požadavky, že takové sdělení být v písemné formě.

OBCHODNÍ ZNAČKY
Biz Inc. a expertmortgage.biz ochranné známky a obchodní úpravy mohou být použity pouze s výslovným písemným souhlasem Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. a nesmí být použit jakýmkoli způsobem, který by mohly vést k záměně mezi zákazníky, nebo jakýmkoli způsobem, který znevažují nebo diskredituje Mariusz Falkiewicz a / nebo BIZ Inc. Všechny ostatní ochranné známky nejsou ve vlastnictví Biz Inc. nebo její dceřiné společnosti, které se objevují na těchto stránkách jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků, kteří mohou nebo nemusí být spjata s firmou, připojen k, nebo sponzorována Mariusz Falkiewicz a / nebo Biz Inc. nebo její dceřiné společnosti.

LICENCE A přímý přístup
Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. udělit vám omezenou licenci k přístupu a dělat osobní použití této stránky, a nikoli ke stažení (jiné než strana cache) nebo modifikovat, nebo část z toho, bez výslovného písemného souhlasu Mariusz Falkiewicz a / nebo Biz Inc. Tato licence nezahrnuje žádné další prodej či komerční použití těchto stránek nebo jeho obsah: jakýkoli shromažďování a používání jakýchkoliv výpisy produktu, popisy, nebo ceny: jakékoliv odvozené využití těchto stránek nebo jejich obsahu: jakýkoli stahování nebo kopírování informací účtu ve prospěch jiného obchodníka: nebo jiné využití data miningu, roboty, nebo podobné shromažďování údajů a extrakční nástroje. Tento web nebo část těchto stránek nesmí být reprodukován, duplicitní, kopírovat, prodáno, prodán, navštívil, nebo jinak využívat pro komerční účely bez písemného souhlasu Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. Nesmíte rám nebo využít rámování techniky přiložit jakoukoliv obchodní značku, logo, nebo jiné majetkové informace (včetně obrázků, text, rozvržení stránky, nebo formulář) z Biz Inc. nebo expertmortgage.biz, Naše pobočky bez výslovného písemného souhlasu. Nesmíte používat žádné meta tagy nebo jakýkoli jiný “skrytý text” využití jména nebo ochranné známky Biz Inc. nebo expertmortgage.biz bez výslovného písemného souhlasu Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. Jakékoliv neoprávněné použití automaticky zaniknou jakékoliv povolení nebo licence udělena, Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. K dispozici budete mít omezený, odvolatelný, a nevýhradní právo vytvořit hypertextový odkaz na www.expertmortgage.biz, pokud souvislost není vykreslit Biz Inc., expertmortgage.biz, její dceřiné společnosti nebo pobočky, nebo jejich výrobků či služeb false, zavádějící, škodlivý, nebo jinak urážlivé záležitost. Nesmíte použít jakýkoli Biz Inc. nebo expertmortgage.biz logo či jiné chráněné grafiku nebo ochranná známka jako součást odkazu bez výslovného písemného souhlasu.

Členský účet
Pokud použijete tuto stránku, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti vašeho účtu a heslo a pro omezení přístupu k počítači, a souhlasíte s tím, přijmout zodpovědnost za veškeré aktivity, které se vyskytují v rámci vašeho účtu nebo hesla. Jste-li v 18, můžete použít naše webové stránky pouze s účastí rodiče nebo zákonného zástupce. Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. a její dceřiné společnosti a pobočky si vyhrazují právo odmítnout službu, ukončit účty, odstranit nebo upravit obsah, nebo zrušení objednávky dle vlastního uvážení.

RECENZE, KOMENTÁŘE, E-MAILY, A další obsah
Návštěvníci se mohou psát recenze, Komentáře, a další obsah: a předkládat návrhy, nápady, Komentáře, otázky, nebo jiné informace, tak dlouho, dokud obsah není nelegální, obscénní, hrozivý, hanlivý, invazivní soukromí, porušující práva duševního vlastnictví, nebo jinak újmu třetím osobám nebo nežádoucí, a nespočívá ani obsahují softwarové viry, politické kampani, nevyžádaný, řetězové dopisy, hromadné e-maily, nebo jakékoliv jiné formy “spam.” Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu nebo subjekt, nebo jinak omyl, pokud jde o původ karty nebo jiný obsah. Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. Vyhrazujeme si právo (nikoli však povinnost) odstranit nebo upravit takový obsah, ale ne pravidelně přezkoumávat Publikováno obsah. Pokud si posílat obsah nebo předložit materiál, a pokud nebudeme nestanoví jinak, udělíte Mariusz Falkiewicz, Biz Inc. a její dceřiné společnosti a pobočky nevýhradní, royalty-free, trvalý, neodvolatelný, a plně dále právo používat, reprodukovat, modifikovat, přizpůsobit, publikovat, přeložit, vytvářet odvozená díla, rozdělit, a zobrazení takového obsahu na celém světě v jakémkoli médiu. Poskytujete Biz Inc. a její dceřiné společnosti a pobočky a sublicencím právo používat název, který předložil v souvislosti s takovým obsahem, pokud se tak rozhodnou. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte práva k obsahu, který zveřejníte: že obsah je přesný: že použití obsahu zadat neporušuje svou politiku a nezpůsobí poškození zdraví osob nebo právnické osobě: a že budete odškodnit Biz Inc. a / nebo jejích dceřiných společností, pobočky, důstojníci, Zaměstnanci, agenti, nástupci za veškeré nároky vyplývající z obsahu, který dodávají. Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. mají právo, ale ne povinnost monitorovat a upravit nebo odstranit jakoukoliv aktivitu nebo obsah. Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. převzít žádnou odpovědnost a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah odeslaný vámi nebo třetí strany.

Produktů a služeb, POPIS
Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. a její dceřiné společnosti a pobočky se snaží být co nejpřesnější. Nicméně, Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. nezaručují, že popisy produktů / služeb, nebo jiný obsah těchto stránek je přesný, kompletní, spolehlivý, proud, a bez chyb.

PLATNÉ ZÁKONY
Návštěvou expertmortgage.biz, Souhlasíte s tím, že zákony státu Illinois, bez ohledu na principy konfliktu zákonů, se budou řídit tyto podmínky použití a všechny spory jakéhokoli druhu, které by mohly vzniknout mezi vámi a Mariusz Falkiewicz a / nebo Biz Inc. a / nebo jejích dceřiných společností a přidružené.

POLITIKA SITE, ZMĚNA, A ODDĚLITELNOST
Mariusz Falkiewicz a Biz Inc. Vyhrazujeme si právo provádět změny na naše stránky, Politiky, a tyto Podmínky použití kdykoli a na základě vlastního uvážení. Pokud některá z těchto podmínek se považuje za neplatné, neplatný, nebo z nějakého důvodu není vykonatelný, tato podmínka se považuje za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek.

OTÁZKY:
Otázky týkající se naše Smluvní podmínky, Ochrana osobních údajů, nebo jiný materiál související politika může být zaměřena na naši zaměstnanci podpory kliknutím na “Kontakt” odkaz v menu boční. Nebo můžete napište nám.