Pomáhame rodinám financovať vysnívané domy od roku 2006

Ako skoro po hanlivé udalosť na kredity Môžem požiadať o FHA pôžičky?

Hanlivý Event Čakacia doba Požiadavky
Úpadok kapitole 7 alebo 11 2 rokov od dátumu udelenia absolutória
Úpadok kapitole 13 1 rok z doby výplaty
Uzavretie 3 leta
Hypotekárne Modifikácia 3 leta
Krátky predaj(Deed miesto uzatvorenia) 3 leta