Pomáhame rodinám financovať vysnívané domy od roku 2006

Ako skoro po hanlivé udalosť na kredity Môžem použiť pre bežný úver?

Hanlivý Event Čakacia doba Požiadavky
Úpadok kapitole 7 alebo 11 4 leta
Úpadok kapitole 13 2 rokov od dátumu udelenia absolutória, alebo 4 rokov od dátumu výpovede
Viac bankrotu 5 rokov, ak viac ako jeden podanie v poslednej 7 leta
Uzavretie 7 leta
Hypotekárne Modifikácia 4 leta
Krátky predaj(Deed miesto uzatvorenia) 2 leta