Helping Families Finance Dream Homes Since 2006

Ako skoro po hanlivé udalosť na kredity Môžem použiť pre bežný úver?

Hanlivý EventČakacia doba Požiadavky
Úpadok kapitole 7 alebo 114 leta
Úpadok kapitole 132 rokov od dátumu udelenia absolutória, alebo 4 rokov od dátumu výpovede
Viac bankrotu5 rokov, ak viac ako jeden podanie v poslednej 7 leta
Uzavretie7 leta
Hypotekárne Modifikácia4 leta
Krátky predaj(Deed miesto uzatvorenia)2 leta