Pomáháme rodinám financovat vysněné domy od roku 2006

Zřeknutí se

Informace obsažené v této webové stránky je pro obecné povahy. Předpokládá se, že za spolehlivé, ale Mariusz Falkiewicz a / nebo Biz Inc. nezaručuje jeho úplnost, včasnost a přesnost. Informace na této webové stránce není určena jako nabídku nebo nabídku pro jakýkoliv hypoteční produkt nebo jakéhokoli finančního nástroje. Informace a materiály obsažené v této webové stránce – a podmínky pro přístup a využívání těchto informací a materiálů – se mohou změnit bez předchozího upozornění. Produkty a služby popsané, jakož i, související poplatky, poplatky a úrokové sazby se mohou lišit u zeměpisných oblastí, kanceláře a v důsledku individuálních podmínek. Ne všechny produkty a služby jsou k dispozici na všech místech. V žádném případě nebude Mariusz Falkiewicz a / nebo Biz Inc., odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, včetně, ale bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození, nebo jakékoliv ztráty nebo škody za škodu způsobenou ztrátou dat nebo zisků vyplývajících ze, nebo v souvislosti s, Používání této webové stránky.

Pokud jste byli odkázáni z jiného webu (včetně, ale není omezen na žádný sociální média místě), Informace obsažené v předkládající webové stránky slouží pouze pro obecné informační. Informace obsažené tam nebyly kontrolovány ani schváleny Mariusz Falkiewicz a / nebo Biz Inc. a je k dispozici pouze a výhradní autor webu. Mariusz Falkiewicz a / nebo Biz Inc. neposkytuje žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovně nebo implicitně, o úplnosti, přesnost, spolehlivost, vhodnost nebo dostupnost, pokud jde o webové stránky nebo informací, produkty, Služby, nebo související grafiky obsažené na internetových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoliv spoléhání umístit na takové informace, je proto přísně na vlastní nebezpečí. Prostřednictvím předkládající webové stránky, může být schopen vytvořit odkaz na webové stránky, které nejsou pod kontrolou Mariusz Falkiewicz a / nebo Biz Inc., Mariusz Falkiewicz a / nebo Biz Inc. nemá žádnou kontrolu nad povahou, Obsah a dostupnost těchto stránek. Zahrnutí všech odkazů nemusí nutně znamenat doporučení ani neschvaluje názory vyjádřené v nich.